Veleprodaja medicinskih sredstava

Medicinska sredstva su svaki instrument, aparat, uređaj, materijal ili drugo sredstvo upotrijebljeno samostalno ili u kombinaciji, uključujući softver za dijagnostičke i/ili terapeutske svrhe namijenjen od strane proizvođača za dijagnostiku i/ili terapiju i potreban za pravilnu aplikaciju, a koji svoju osnovnu namjenu, koju je odredio proizvođač, ne postiže na osnovu farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih osobina, nego ima pomoćnu ulogu pri funkcionisanju medicinskog sredstva.

“IDS – Zdrava sredina” d.o.o. je rješenjem Agencije za lijekove i medicinska sredstva broj: 10-07. 12-2-11101-2/19 od 11.02.2020. godine upisana u Registar veleprometnika medicinskih sredstava i dobila je dozvolu za obavljanje prometa na veliko medicinskim sredstvima klase I, IIa, IIb i III. 13.02.2021. godine „IDS – Zdrava sredina“ d.o.o. od Agencije za lijekove i medicinska sredstva dobija odobrenje i za promet na veliko „In vitro“ dijagnostičkih medicinskih sredstava Lista A, Lista B, Lista C i Lista D, a koja zahtijevaju uslove čuvanja u hladnom lancu.

Naša kompanija kao veleprometnik medicinskih sredstava bazira se na ispunjavanju vaših potreba i usluga. Iz naše radionice na tržište plasiramo različite vrste ortopedskih pomagala, izrađenih od visokokvalitetnih materijala u skladu sa pravilnicima Ministarstva zdravlja FBiH. Medicinska sredstva koja mi uvozimo i distribuišemo registrovana su kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Od zaštitne opreme posjedujemo: zaštitne maske za odrasle, vizire za lice, dezinficijense, zaštitna odijela, zaštitne kape i drugo.  Pogledaj više https://idszs.ba/zastitna_oprema/.

U ponudi imamo

Naše poslovanje baziramo na društveno odgovornom poslovanju kako bi doprinijeli razvoju zajednice u kojoj djelujemo i šire, odnosno preuzimamo odgovornosti za učinak naših aktivnosti na društvo i okoliš.