dentalna sredstva

Dentalna oprema

Dentalna medicina kao struka ima važnu ulogu u očuvanju oralnog, a time i cjelokupnog
zdravlja čovjeka. Razvojem novih tehnologija, briga o zdravlju usne šupljine bitno je
učinkovitija. Metali i legure primjenjuju se kao gradivni materijali u restaurativnoj i dječjoj
dentalnoj medicini, u protetici, hirurgiji i ortodonciji, od njih se izrađuju endodontski
instrumenti i pomoćna radna sredstva. Materijali u dentalnoj medicini trebaju zadovoljavati
svojstva tvrdoće, čvrstoće i biokompatibilosti zbog specifičnih uvjeta usne šupljine. Metali
kao zasebni elementi ne zadovoljavaju tražena svojstva te se moraju podvrgnuti postupku
legiranja kako bi se dobile legure koje zadovoljavaju kriterije okoliša usne šupljine. Tako u našoj ponudi možete pronaći svu potrebnu dentalnu opremu, koja ispunjava sve kriterije definisane prema Zakonu o dentalnoj medicini.

dentalna oprema
dentalna oprema