Veleprodaja bolničke aparaturne Opreme

U našoj ponudi možete pronaći i bolničku aparaturnu opremu kao što su respiratori, uređaji za mehaničku ventilaciju, te ostali slični uređaji koji osiguravaju opskrbu optimalno prilagođenim respiracijskim plinom pacijentima kojima je potrebna mehanička potpora za disanje. Suočene sa globalnom pandemijom  zemlje Balkana su se suočile sa nedostatkom ovih medicinskih uređaja.

Tokom pandemije COVID-19, natraženija bolnička aparatura postali su respiratori, koji se inače nalaze na odjelima intenzivne njege. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, svakim danom su respiratori sve sofisticiraniji, a mogućnost prilagodbe svakom pacijentu i njegovom stanju dolazi do te mjere da se sve može odrediti parametrima i to prikazano na samome aparatu, što predstavlja krucijalnu važnost pri liječenju pacijenata.