Dijagnostička i terapeutska sredstva u radiologiji

Dijagnostička i terapeutska sredstva u radiologiji

Cilj rada rendgenskih uređaja je da se rendgensko zračenje upotrebljava tako da se dobije dovoljno dobra dijagnostička informacija, odnosno slika uz što manje ozračenje pacijenta i radnika. Svaki rendgenski uređaj se sastoji od: rendgenske cijevi, stola za pregled pacijenata, generatora visokog napona, upravljačke jedinice, visokonaponskih kablova te stativa.

Postoje dvije vrste dijagnostičkih postupaka korištenjem rendgenskog zračenja. Radiografija je rendgensko zračenje kod kojeg se upotrebljavaju filmovi na kojima se kao trajne slike bilježe prolasci rendgenskog zračenja kroz neki dio tijela pacijenta koji se kasnije analiziraju.
Druga vrsta dijagnostičkog postupka je dijaskopski pregled koji služi za pregled pacijenta u nekom realnom vremenu, odnosno za ispitivanje funkcionalnih i dinamičkih značajki koje se vide na zaslonu uređaja nakon što se selektivno apsorbirane rendgenske zrake nakon prolaska kroz tijelo zaustave na istom. Rendgenski uređaji se moraju redovito kontrolirati i servisirati.