Medicinska sredstva podijeljena prema svojoj prirodi i vezanosti uz izvor energije

Prema svojoj prirodi, vezanosti uz izvor energije i drugim osobinama medicinska sredstva se razvrstavaju na: