Medicinska Sredstva Podijeljena prema Stepenu Rizika

Prema stepenu rizika medicinska sredstva se dijele na: