Medicinska sredstva Podijeljena prema namjeni

Zbog postojanja velikog broja različitih vrsta medicinskih sredstava oni su, radi lakšeg razvrstavanja, a s obzirom na njihovu namjenu podijeljeni u nekoliko kategorija:

Pored ove uopštene podjele medicinskih sredstava postoji podjela u odnosu na vrijeme trajanja kontakta medicinskog sredstva sa korisnikom i stepenu rizika u odnosu na korisnika, stepenu invazivnosti medicinskog sredstva sa korisnikom, namjeni medicinskog sredstva, mjestu primjene medicinskog sredstva, načinu upotrebe itd.