Medicinska sredstva podijeljena prema dužini trajanja primjene

Prema dužini trajanja primjene u ili na ljudskom organizmu medicinska sredstva se dijele na:

medicinska sredstva
medicinska sredstva