Osobe s invaliditetom u Federaciji BiH treba da imaju bolji pristup savremenim medicinskim pomagalima, potreban im je i veći senzibilitet nadležnih institucija radi boljeg razumijevanja njihovih potreba, a samo zajedničkim djelovanjem može se zagovarati rješavanje njihovih problema.

Zaključili su to prestavnici relevantnih kantonalnih i zdravstvenih institucija na nivou FBiH, nevladinih organizacija i predstavnici pacijenata koje je, ranije ovog mjeseca u Sarajevu, okupilo Udruženje Šentis na sastanku o pravima pacijenata na medicinska pomagala u FBiH.

– Naglašena je manjkavost u koordinaciji između nivoa vlasti. Ne radi se dovoljno na rješavanju dugogodišnje problematike, što utječe na produbljivanje problema uopće, samim tim i nezadovoljstvo korisnika, odnosno pacijenata. U toj priči pacijent ispašta. Dobri projekti postoje, postoje želja i volja, ne može se reći ni da novca nema – naglašeno je iz Udruženja.

Prema mišljenju sudionika skupa, samo zajedničkim djelovanjem organizacija civilnog društva, pojedinaca, medija, može se zagovarati rješavanja tog problema.

– A to je da savremenija pomagala za osobe s invaliditetom budu planirana u javnim budžetima. Naveden je podatak da medicinska pomagala, pacijentima dostupna putem fondova, potječu iz 70-tih odnosno 80-tih godina prošlog vijeka i da je to jedan u nizu poražavajućih podataka sa kojima se suočava zdravstveni sistem u FBiH. Zato je i stavljen akcent na medicinska pomagala uopšte, na suvremena pomogala, kao i na revidiranje liste ortopedskih pomagala koja datira iz 2009. godine – istaknuto je iz Udruženja.

Svijetli primjer tog skupa bila je priča pacijenta, korisnika suvremenog medicinskog pomagala. Radi se o pacijentu oboljelom od MS, a na svome primjeru je pokazao kako se život uz adekvatnu terapiju može promijeniti.

– Ta priča je potencirana na skupu jer je nastala zajedničkim djelovanjem organizacija i resornog ministarstva, samim tim se pokazalo da dobra volja postoji, kao i društvena osvještenost i empatija, ali da se za implementaciju takvih priča mora djelovati zajednički. Mora se istrajati u svim zahtjevima koje institucije nalažu, a zarad pozitivnih promjena u zdravstvenom sektoru – naglašeno je.

Sudionici skupa razgovarali su i o pravu pacijenata uopće. Spomenut je i Zakon o pravima pacijenata te nastojanja edukacije javnosti o načinu ostvarenja zakonski zagarantovanih usluga. Kako navode, bilo je riječi i o diskrimanaciji u javnom zdravstvu, načinu komunikacije osoblja sa pacijentima, te listi čekanja ….

– Zaključkom okruglog stola je konstatovano da imamo kvalitetan Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ali implementacija nailazi na prepreke, što usporava kvalitetniji razvoj zdravstvenog sistema – naglašeno je iz Udruženje Šentis, organizatora tog skupa. 

Cilj skupa je bio da se pacijenti informišu o mogućnostima korištenja i postojanja savremenih medicinskih pomagala, te pokretanje dijaloga nevladinih organizacija i predstavnika zvaničnih institucija u FBiH o mogućnostima olakšavanja životnih potreba osoba s invaliditetom kroz uređenu sistemsku podršku.

Izvor: Federalna.ba

Write a Reply or Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *